Cagla

Gülümsemeyi huy edinmiş bi çitlembik

Bazen dusunuyorum da biz kizlar her gun miksi degisen sarkilar gibiyiz. Her gun ekolayziriyla oynanan teypler gibiyiz. Hormonlarin biri iniyor, oburu cikiyor, biri gidiyor, digeri geliyor.

I carry your heart.
I carry it in my heart.

sarikafaliyimben:

ulan be

şu boktan hayata rağmen

bi şeyler yapıp gülmeye çalışıyoruz ya

sikerim ya

(via sarikafaliyimben)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter